ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

แปลภาษา รับรองโดยผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรมในด้านล่ามและการแปลภาษา

เป็นศูนย์แปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลภาษาระดับมืออาชีพ

โดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนของศาลยุติธรรม ในด้านล่ามและการแปลเอกสาร

ทะเบียนนักแปลเลขที่ 7/2557 โดยเราให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

และ ไทยเป็นอังกฤษ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานของเรา

ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และ

เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าเราจึงเน้นการให้บริการทั่วประเทศ ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตและระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 

 บริการแปลเอกสาร

เอกสารด้านงานประมูลกับภาครัฐ ที่ต้องใช้นักแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม เช่น

เอกสารประมูลเครื่องบิน รถดับเพลิง ลูกปืน อุปกรณ์ทางการทหาร เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

เอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ

ทะเบียนสมรส ใบหย่า หมายเรียก หมายศาล ใบแจ้งความ ฯลฯ

เอกสารทางธุรกิจ ช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนการค้า บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือรับรองตรายาง ภพ.20 งบการเงิน รายงานการประชุม สัญญาทางธุรกิจ แผ่นพับโฆษณา คู่มือ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ฯลฯ

เอกสารทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น รายงาน บทเรียน งานวิจัย จดหมาย

 

 

บริการรับรองเอกสาร

ทางบริษัทมีบริการ รับรองเอกสาร โดยท่านสามารถแปลมาแล้วนำมาให้ทางเรารับรองเอกสารได้ โดยมีการตรวจทานให้โดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมของเรา


11 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 7509 ครั้ง

Engine by shopup.com