เกี่ยวกับเรา

ศูนย์แปลภาษา ชนิภัทร
ทรานส์เลชั่น เซอร์วิส

เป็นธุรกิจที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มจากคนๆ เดียวในตอนแรก เริ่มต้นปี พ.ศ. 2543 โดยเปิดรับแปลภาษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 นักแปลของบริษัท ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางล่ามและการแปลเอกสารจากภาษอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทะเบียนเลขที่ 9/2554

บริการแปลไทย - อังกฤษ

รากหญ้าแรงใจฮาลาล ไคลแม็กซ์ เพียว ยอมรับ ธัมโมสแตนดาร์ดตรวจทานแอลมอนด์โนติส

บริการแปลอังกฤษ - ไทย

เอ็นทรานซ์รีสอร์ท เอเซียมาร์คเซ็นเตอร์ พาสตาฮากกาวอลล์แทคติคสตรอเบอร์รี

OUR CLIENTS

ศูนย์แปลภาษา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย และรับรองเอกสารโดยผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม งานคุณภาพ ราคาย่อมเยา

SERVICE PRICE

บริการของเราเน้นคุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผล ตรงต่อเวลา พร้อมให้บริการระดับมืออาชีพ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จากการสอบถามทางโทรศัพท์ 081-446-2520

Economy Plan

ค่ารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

฿300/หน้า
อ่านรายละเอียด

Ultimate Plan

ค่าแปลเอกสาร
(ไม่รับรองศาลยุติธรรม)

฿600/หน้า
อ่านรายละเอียด

Deluxe Plan

ค่าแปลพร้อมรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

฿800/หน้า
อ่านรายละเอียด

หมายเหตุ: *** ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่านำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ในกรณีลูกค้าต้องการให้ส่งเอกสารตัวจริงให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าไปรษณีย์ตามรูปแบบและระยะการส่งเอกสาร เช่น ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งค่าไปรษณีย์จะต่างกันค่อนข้างมาก***

Have any questions?
Contact us Today

Address: 119 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Engine by shopup.com