เกี่ยวกับเรา

ศูนย์แปลภาษา ชนิภัทร
ทรานส์เลชั่น เซอร์วิส

เป็นธุรกิจที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มจากคนๆ เดียวในตอนแรก เริ่มต้นปี พ.ศ. 2543 โดยเปิดรับแปลภาษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 นักแปลของบริษัท ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางล่ามและการแปลเอกสารจากภาษอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทะเบียนเลขที่ 9/2554

บริการแปลเอกสาร

แปลเอกสารทุกชนิด      ด้านการทหาร การแพทย์ การศึกษา งานประมูลภาครัฐ  ราคายุติธรรม

บริการรับรองเอกสาร

รับ-รับรองเอกสารโดยท่านแปลมาแล้ว และนำมาให้ทางเรารับรอง


 

OUR CLIENTS

ศูนย์แปลภาษา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย และรับรองเอกสารโดยผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม งานคุณภาพ ราคาย่อมเยา

SERVICE PRICE

บริการของเราเน้นคุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผล ตรงต่อเวลา พร้อมให้บริการระดับมืออาชีพ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จากการสอบถามทาง

โทรศัพท์สายด่วน   081-446-2520  091-893-2446

Economy Plan

ค่ารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

฿300/หน้า
อ่านรายละเอียด

Ultimate Plan

ค่าแปลเอกสาร
(ไม่รับรองศาลยุติธรรม)

฿700/หน้า
อ่านรายละเอียด

Deluxe Plan

ค่าแปลพร้อมรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

฿800/หน้า
อ่านรายละเอียด

หมายเหตุ: *** ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่านำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ในกรณีลูกค้าต้องการให้ส่งเอกสารตัวจริงให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าไปรษณีย์ตามรูปแบบและระยะการส่งเอกสาร เช่น ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งค่าไปรษณีย์จะต่างกันค่อนข้างมาก***

Have any questions?
Contact us Today

Address: 119 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Engine by shopup.com